Drukproeven

  • Home
  • /
  • Drukproeven

Drukproeven

  • Dichtheidstesten en weerstandsproeven bij nieuw aangelegde leidingen.
  • Dichtheidstesten en weerstandsproeven bij oude leidingen, al dan niet gerenoveerd.

Het volgende kunnen we u garanderen als u de druktesten aan ons overlaat:

  • U kunt uw drukproeven optimaliseren dankzij onze ervaring, expertise en onafhankelijkheid.
  • In het geval er een lek vastgesteld wordt, kunnen we dit onmiddellijk lokaliseren.
  • Uw medewerkers kunnen zich toeleggen op andere taken. Wij adviseren u met betrekking tot het resultaat van de test, wat eventuele vervolgacties zijn en de communicatie over een mogelijke lekkage.
  • U bespaart tijd en geld.
  • De drukproeven worden uitgevoerd door een vakkundig opgeleide technicus, die beschikt over de noodzakelijke kennis en de nodige technische hulpmiddelen en die de veiligheidsvoorschriften volgt.

Gratis offerte

Voorwaarden

Voorwaarden voor uitvoering en handelingen die de klant zelf moet voorbereiden:
1

De buis moet volledig gevuld zijn (minimum gedurende 24 uur indien de binnenzijde van de buis uitgevoerd is in cement)

2

Vul onze check-list zorgvuldig in en zorg voor een tekening/schets van de buis die getest moet worden

3

Water dient voldoende ter beschikking gesteld te worden om de test vlot uit te kunnen voeren

4

Een inlaat met schroefdraad of een hydrant moet ter beschikking zijn

5

De testsite moet toegankelijk zijn voor ons voertuig

Wij sturen u de resultaten van de drukproef binnen 24 uur na afronding van de drukproef. Indien noodzakelijk helpen we u met het opsporen van de lekkage en repareren we de lekkage.
In het geval van een lekkage, lokaliseren wij het lek onmiddellijk.

Onze prioriteit is

uw veiligheid

uw tevredenheid

uw vertrouwen